DOKUMENTY DO POBRANIA


WNIOSKI
  • WNIOSEK O WSZCZĘCIE PROCEDURY POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH: (WORD)
  • WNIOSEK O ROZPOZNANIE SPORU PRZEZ STAŁY SĄD POLUBOWNY: (WORD)
  • ZAPIS NA SĄD POLUBOWNY: (WORD)
  • WNIOSEK O WPISANIE NA LISTĘ RZECZOZNAWCÓW:  (WORD)
  • WNIOSEK URZĘDU CELNEGO O WYDANIE OPINII: (WORD)
  • WNIOSEK O UDZIELENIE PORADY: (WORD)
  • WZÓR PROTOKOŁU PRZYJĘCIA SKARGI/WNIOSKU: (WORD)

REGULAMINY STATUTY UMOWY