RZECZOZNAWCA

Rzeczoznawcy są powoływani do wydawania opinii o jakości produktów lub usług na zlecenie konsumenta, przedsiębiorcy, stałego polubownego sądu konsumenckiego, wojewódzkiego inspektora, powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.