WZAJEMNE UZNAWANIE TOWARÓW

 


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 764/2008 

CEL REGULACJI

Celem niniejszego rozporządzenia jest wzmocnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez poprawę stosowania zasady wzajemnego uznawania oraz usunięcie nieuzasadnionych barier w handlu.

ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju towarów, w tym produktów rolnych w rozumieniu art. 38 ust. 1 akapit drugi TFUE, a także do decyzji administracyjnych, które właściwy organ państwa członkowskiego przeznaczenia wydał lub zamierza wydać w odniesieniu do wszelkich takich towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim.

ZADANIA PUNKTÓW KONTAKTOWYCH DS. PRODUKTÓW

Państwa członkowskie wyznaczają i utrzymują na swoim terytorium punkty kontaktowe ds. produktów oraz zapewniają, aby ich punkty kontaktowe ds. produktów miały wystarczające uprawnienia i dostęp do odpowiednich zasobów potrzebnych do właściwego wykonywania swoich zadań.

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Ministerstwo Rozwoju

Departament Spraw Europejskich

Punkt Kontaktowy ds. Produktów

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa (00-507 Warsaw)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/punkt-kontaktowy-do-spraw-produktow

Punkt Kontaktowy ds. Produktów (PCP) działa w Polsce od 2009 roku.  Zadaniem PCP jest udzielanie informacji na wniosek podmiotu gospodarczego lub właściwego organu innego państwa członkowskiego. Informacje mogą dotyczyć:
  • polskich przepisów technicznych jakie obowiązują dla różnych kategorii towarów,
  • obowiązku uzyskania zezwolenia jeszcze przed wprowadzeniem na polski rynek określonych kategorii towarów,
  • danych kontaktowych właściwych organów na terytorium Polski, odpowiedzialnych za ocenę i /lub kontrolę różnych grup towarów,
  • środków zaskarżenia i procedur odwoławczych w przypadku pojawienia się sporu między właściwymi organami a podmiotem gospodarczym związanego z oceną lub kontrolą danego towaru,
  • wskazania danych kontaktowych Punktów Kontaktowych ds. Produktów działających w innych państwach członkowskich.

 

INFORMACJE UDZIELANE PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W KIELCACH

Sposób udzielania informacji:

  • elektronicznie (e-mail) : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  • telefonicznie (phone number) : 41 366 19 41

Formularz z zapytaniem należy przesłać na adres e-mail:

  •   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Termin na udzielenie odpowiedzi:

  • 15 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zapytania dotyczącego wzajemnego uznawania towarów


Organ nie pobiera opłat za dostarczane informacje.

Zapytania można składać w języku polskim i angielskim.

  

PRZEPISY PRAWA KRAJOWEGO DOTYCZĄCE ZAKRESU KOMPETENCJI INSPEKCJI HANDLOWEJ:

paliwa ciekłe

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20061691200/U/D20061200Lj.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001680/O/D20151680.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000727/O/D20200727.pdf

biopaliwa ciekłe

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20061691199/O/D20061199.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20070240149/O/D20070149.pdf

gaz skroplony (LPG)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000540/O/D20160540.pdf

sprężony gaz ziemny (CNG)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001094/O/D20161094.pdf

paliwa stałe

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001890/O/D20181890.pdf

kotły na paliwo stałe

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010620627/U/D20010627Lj.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001690/O/D20171690.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000363/O/D20190363.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002549/O/D20192549.pdfPLIKI DO POBRANIA (FILES TO DOWNLOAD):