Rejestr podmiotów uprawnionych

Rejestr podmiotów uprawnionych to inaczej wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce. Podmioty uprawnione muszą działać według określonych zasad i spełniać określone wymagania.

Link do Rejestru podmiotów prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: polubowne.uokik.gov.pl

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Wpisany został do Rejestru podmiotów uprawnionych pod numerem – 6 ( numer dodatkowy 13).

Więcej informacji na temat rejestru oraz zasad jego funkcjonowania znajduje się w pytaniach i odpowiedziach – tworzenie podmiotów uprawnionych na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Adres strony internetowej Komisji Europejskiej, na której publikowany jest wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, tj.: https://ec.europa.eu/consumers/odr .