EDUKACJA KONSUMENCKA

W ramach ochrony interesów i praw konsumentów Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach może uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach, które mają na celu podniesienie świadomości konsumenckiej. Spotkania mogą być skierowane do szerokiego grona odbiorców - zarówno do dzieci, młodzieży jak również dla dorosłych.

W ramach edukacji konsumenckiej można pozyskać informacje w jaki sposób skutecznie radzić sobie z powszechnie występującymi problemami konsumenckimi, np. jak reklamować wadliwe produkty, strzec się przed niekorzystnymi sformułowaniami w umowie z usługodawcą, zwrócić niechciany zakup w sprzedaży wysyłkowej itp.

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem takiego spotkania zapraszamy do składania zgłoszeń, w których określone będą:
  • dane zgłaszającego (imię i nazwisko/firma, dane kontaktowe)
  • tematyka zajęć
  • przewidywana ilość uczestników
  • proponowany termin i miejsce przeprowadzonych zajęć.
Zgłoszenie może złożone być osobiście w sekretariacie urzędu lub pisemnie (poczta/fax/email).
Przeprowadzenie spotkania jest usługą bezpłatną, natomiast koszty organizacyjne pokrywa podmiot zgłaszający.

Dokument do pobrania: