SENIORALIA 2024

SENIORALIA 2024

14.06.2024 r.


W dniu 13 czerwca 2024 roku na terenie Parku Zdrojowego w Busku- Zdroju, w ramach promocji Programu Wieloletniego „Senior +” odbyła się impreza plenerowa pn. „SENIORALIA”. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach podobnie jak w latach ubiegłych wziął w niej czynny udział. Impreza została zorganizowana przez Pana Józefa Bryka - Wojewodę Świętokrzyskiego i spotkała się z ogromnym zainteresowaniem nie tylko seniorów, ale także mieszkańców regionu, turystów oraz kuracjuszy obecnie przebywających w Sanatoriach.

Poza częścią artystyczną oraz warsztatową zaprezentowaną przez seniorów, elementem dodatkowym wydarzenia były stoiska informacyjne służb i instytucji działających również na rzecz seniorów w zakresie ich aktywizacji, profilaktyki zdrowia oraz bezpieczeństwa.

W ramach włączenia się we wspólną akcję na rzecz osób starszych, Inspekcja Handlowa w Kielcach zorganizowała stoisko tematyczne „Bezpieczny senior-konsument”. W tym wydarzeniu towarzyszyli nam również specjaliści z Europejskiego Centrum Konsumenckiego (ECK) w Warszawie, którzy na co dzień udzielają wsparcia konsumentom w sporach transgranicznych oraz dbają o prawa konsumenckie w Unii Europejskiej.

Dla uczestników wydarzenia dostępne były różnego rodzaju materiały informacyjne m. in. ulotki i broszury, zawierające tematykę związaną z bezpieczeństwem, oznakowaniem produktów, a także reklamacją towarów. Informowaliśmy i edukowaliśmy seniorów w zakresie prawa konsumenckiego, a także zachęcaliśmy do skorzystania z formy polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR) oraz Sądu Polubownego działającego przy Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.