Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (podmiotu ADR) za rok 2023 w województwie świętokrzyskim

Sprawozdanie za rok 2023 - szczegóły

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (podmiotu ADR) za rok 2022 w województwie świętokrzyskim

Sprawozdanie za rok 2022 - szczegóły

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu ADR za rok 2022

Sprawozdanie za rok 2022 - szczegóły

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu ADR za rok 2021

Sprawozdanie za rok 2021 - szczegóły

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (podmiotu ADR) za rok 2021 w województwie świętokrzyskim

Sprawozdanie za rok 2021 - szczegóły